Velkommen til Fjell kommune og AktivFjell. Vår nye side for bookingar er nå www.aktiv.fjell.no Her finn du informasjon om kommunale bygg, idrettsanlegg, og utstyr som Kultursjefen har ansvar for å leiga/låna ut.